Usled aktuelnih prilika izazvanih pandemijom, tj. otežanih uslova za (naučnoistraživački) rad, produžava se rok za predaju prijava na konferenciju “Časopis Ženski pokret (1920–1938)”. Novi rok je 30. jun 2020. godine.

Molimo Vas da do 30. juna 2020. godine pošaljete predlog teme i sažetak dužine do 500 reči i kratku biografiju (na jeziku izlaganja i na engleskom jeziku) na elektronsku adresu konferencije: zenskipokret@gmail.com.

Programski odbor skupa će razmotriti sve pristigle predloge i izvršiti odabir do 10. avgusta 2020, nakon čega će obavestiti sve zainteresovane o rezultatima.

Sve ostale propozicije, kao i datum održavanja konferencije, ostaju iste.