Jedan od poslednjih kulturnih događaja u Kragujevcu pre virusa COVID-19 bila je tribina o časopisu „Ženski pokret”. Tada smo...